Sepsa, jak walczyć z nią skutecznie

13.03.2019
Sepsa trudne leczenie foto pixabay

Zespół naukowców, pracujący pod kierownictwem dr. Chanu Rhee, lekarza z Brigham and Women's Hospital w Bostonie - przeanalizował kliniczne postępowania z osobami, które zmarły z powodu sepsy.

Naukowcy zbadali dokumentację medyczną 568 pacjentów z sześciu szpitali z okresu od stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r. Osoby objęte badaniem zmarły albo w szpitalu, albo w hospicjum.

Naukowcy szukali wskazówek mogących świadczyć o nieodpowiedniej opiece nad pacjentami z sepsą, chociażby takich jak podawanie w  nieodpowiednim czasie lub niewłaściwych antybiotyków.

Korzystając z 6-punktowej skali Likerta, klinicyści ocenili możliwość zapobiegania każdej ze śmierci związanej z sepsą. Skala wahała się od „zdecydowanie do uniknięcia” do „zdecydowanie nie do uniknięcia ze względu na szybko postępującą śmiertelną chorobę występującą przy przyjęciu do szpitala".

Okazało się, że 90 proc. zgonów nie można było zapobiec. Ponad połowa wszystkich hospitalizacji terminalnych to przypadki z sepsą, stan ten był bezpośrednią przyczyną śmierci 198 osób - prawie 35 proc. analizowanych przypadków.

Według przeglądu, tylko 1 na 8 zgonów, związanych z sepsą, uznano za „potencjalnie do uniknięcia dzięki lepszej opiece szpitalnej”, a tylko 1 na 25 oceniono jako te sytuacje, których można było przeciwdziałać „umiarkowanie” lub „zdecydowanie”.

Dlaczego niektórym zgonom, spowodowanym sepsą, nadal nie można zapobiec?

- Nasze odkrycia nie pomniejszają znaczenia prób zapobiegania jak największej liczbie zgonów związanych z sepsą - konkludują autorzy opracowania. Większość ofiar śmiertelnych to pacjenci z ciężkimi chorobami współistniejącymi. Innymi słowy, były to osoby starsze i miały kilka innych współwystępujących schorzeń przewlekłych, takich jak: rak, choroba sercai choroba płuc.

Naukowcy podkreślają fakt, że ich badania nie uwzględniają wszystkich przypadków, w których odpowiednia opieka szpitalna zapobiegłaby śmierci. - Dalsze zmiany w zapobieganiu poważnym chorobom mogą być konieczne, zanim będziemy mogli zobaczyć naprawdę duże zmniejszenie śmiertelności z powodu sepsy - podsumowuje ustalenia dr Chanu Rheedr.

Pozostałe artykuły
Kontakt

Chcemy, aby WMC było miejscem wsparcia dla tych wszystkich, którzy szukają medycznej usługi na najwyższym fachowym poziomie. Obiecujemy, że nikogo nie pozostawimy bez pomocy.

Szczególnie zadbamy o osoby bezradne i zagubione, które wobec problemu natury zdrowotnej (swojego lub swoich najbliższych) nie uzyskały dotychczas skutecznej pomocy medycznej.

We invite you to fanpage

  • facebook
  • twitter
  • google+
  • YouTube

Recepcja umawianie wizyt pon. - piąt. 7.00 - 18.00 tel. 22 69 00 176

,
,
,
Szpital: 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę tel. 608 006 109
Warsaw Medical Center Warszawskie Centrum Medyczne Sp.z o.o.
Puławska 488, 02-677, Warszawa , NIP: 113-27-28-590, REGON: 141454750, account number: 74 1020 1127 0000 1602 0370 2420

Dział kadr i księgowości

Marzena Wikieł

Dział farmacji

Katarzyna Garncarek

Recepcja

Recepcja umawianie wizyt

Lokalizacja

Osoby dojeżdżające samochodami mają do dyspozycji bezpłatny, monitorowany parking z dużą liczbą miejsc postojowych. Warsaw Medical Center nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na terenie parkingu.

Napisz do nas

Napisz do nas
Masz problem zdrowotny? Napisz, pomożemy także Tobie.
Podaj imię i nazwisko
Podaj poprawny e-mail
Podaj treść wiadomości
Newsletter
Bądź na bieżąco, wiedza jest sprawdzonym przyjacielem Twojego zdrowia.
Podaj poprawny e-mail
Proszę wyrazić zgodę
Proszę wyrazić zgodę