Pyretroidy czynią szkody

07.01.2020
Środki owadobójcze pod lupą lekarzy

Niektóre badania sugerują, iż ekspozycja organizmu na pyretroidy może: upośledzać rozwój neurologiczny, zakłócać zdrowie reprodukcyjne i zwiększać ryzyko poważnych chorób przewlekłych, takich jak: cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe i choroba Parkinsona.

Jak wyjaśniają autorzy artykułu, pyretroidy obecne są w domowych i ogrodowych insektycydach, sprayach, szamponach dla zwierząt domowych, środkach odstraszających komary. Pyretroidy stanowią ok. 30 proc. wszystkich pestycydów stosowanych na całym świecie. Ich powszechne użycie, systematycznie rosnące w ostatnich dziesięcioleciach, wynika m.in. z faktu, że z rynku wycofano fosforany organiczne.

Pyretroidy mogą dostać się do organizmu poprzez: wdychanie, drogą pokarmową lub wchłanianie przez skórę. Organizm człowieka rozkłada je na metabolity i wydala z moczem w ciągu kilku godzin. Pomiar tych metabolitów w moczu jest zatem wiarygodnym sposobem oceny ekspozycji na pyretroidy.

Do tej pory nie przeprowadzono badań dotyczących powiązań między narażeniem na te pestycydy a śmiertelnością. Naukowcy postanowili wypełnić tę lukę. Wyniki ich pracy opublikowano w JAMA Internal Medicine.

Do badań wzięto dane z National Health and Nutrition Survey. W sumie zespół naukowców miał dostęp do informacji pochodzących od 2116 dorosłych osób w wieku co najmniej 20 lat. Każdy uczestnik dostarczał próbki moczu. Badano je pod względem ekspozycji organizmu na pyretroidy. Naukowcy obserwowali uczestników od 1999 do 2015 r.

W sumie w okresie badawczym odnotowano 246 zgonów. Po uwzględnieniu szeregu czynników, w tym: wieku, płci, pochodzenia etnicznego, statusu społeczno - ekonomicznego, diety, stylu życia, obciążenia nałogami, wskaźnika masy ciała (BMI) - naukowcy określili pewne znaczące zależności.

Okazało się, że osób z najwyższym poziomem metabolitu pyretroidu w moczu dotyczyło większe ryzyko śmierci w okresie obserwacji (o 56 proc.) niż osób o najniższym poziomie narażenia na niebezpieczne związki.

Naukowcy odkryli również, że osoby z grupy o największej ekspozycji narażone były trzykrotnie częściej na ryzyko śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych niż osoby, u których obecność niebezpiecznych związków była najmniejsza.

Badanie opatrzone zostało komentarzem dr. Stevena D. Stellmana i dr Jeanne Mager Stellman (oboje z Columbia University Mailman School of Public Health w Nowym Jorku). Autorzy opracowania omawiają pewne uchybienia przeprowadzonej analizy. Na przykład średni wiek uczestników na koniec badania wynosił 57 lat, to zbyt niski pułap do oceny wpływu pyretroidu na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych.  W przypadku osób będących w tak stosunkowo młodym wieku, nie ustalono, aby związki chemiczne (poza paleniem papierosów) wywoływały statystycznie istotny wzrost ryzyka śmierci z powodu chorób serca.

Pozostałe artykuły
Kontakt

Chcemy, aby WMC było miejscem wsparcia dla tych wszystkich, którzy szukają medycznej usługi na najwyższym fachowym poziomie. Obiecujemy, że nikogo nie pozostawimy bez pomocy.

Szczególnie zadbamy o osoby bezradne i zagubione, które wobec problemu natury zdrowotnej (swojego lub swoich najbliższych) nie uzyskały dotychczas skutecznej pomocy medycznej.

We invite you to fanpage

  • facebook
  • twitter
  • google+
  • YouTube

Recepcja umawianie wizyt od pon. do piąt. 7.00 - 19.00 tel. 22 69 00 176; 608 006 106; 608 006 108

,
,
,
Szpital: 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę
Warsaw Medical Center Warszawskie Centrum Medyczne Sp.z o.o.
Puławska 488, 02-677, Warszawa , NIP: 113-27-28-590, REGON: 141454750, account number: 74 1020 1127 0000 1602 0370 2420

Dział kadr i księgowości

Anna Kazimierska

Dział farmacji

K. Garncarek

Recepcja

Recepcja umawianie wizyt

Lokalizacja

Osoby dojeżdżające samochodami mają do dyspozycji bezpłatny, monitorowany parking z dużą liczbą miejsc postojowych. Warsaw Medical Center nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na terenie parkingu.

Napisz do nas

Napisz do nas
Masz problem zdrowotny? Napisz, pomożemy także Tobie.
Podaj imię i nazwisko
Podaj poprawny e-mail
Podaj treść wiadomości
Newsletter
Bądź na bieżąco, wiedza jest sprawdzonym przyjacielem Twojego zdrowia.
Podaj poprawny e-mail
Proszę wyrazić zgodę
Proszę wyrazić zgodę