Regulamin (RODO)

Prosimy o zapoznanie się z informacjami wynikającymi z przepisów RODO, które zostały usystematyzowane w siedmiu punktach.

Oto one.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawskie Centrum Medyczne Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 4, 02-677 Warszawa

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – t.dzienkowski@gmail.com

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Warsaw Medical Center (za pośrednictwem firmy realizującej obsługę informatyczną WMC).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zażądania ich usunięcia 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych nie wynika z przepisów prawa, a więc jest dobrowolne