Wiarygodne badanie USG: jak je rozpoznać?

11.06.2018
Autor: WMC

Na najistotniejsze kwestie dotyczące badań USG, na które czasami  nie zwraca się uwagi - wskazuje, współpracujący z Warsaw Medical Center, lek. Marcin Grzebyk*, jeden ze specjalistów w Polsce mających dogłębną wiedzę w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej.

Lek. Marcin Grzebyk

Po czym pacjent może rozpoznać, że badanie USG zostało wykonane zgodnie z najlepszą sztuką lekarską?

Lek. Marcin Grzebyk: Oczywiście to autorytatywnie stwierdzi tylko fachowiec, powinien to uczynić klinicysta, który weryfikuje jakość i rzetelność takiego badania na przykład podczas operacji, ale na pewne fakty można i należy zwrócić uwagę zawczasu. To klinicyści powinni kierować na badanie USG i czynią to sugerując lekarzy diagnostów, których darzą zaufaniem.

Pisemne wskazanie
Polecałbym lekarza diagnostę, który posiada pokorę do tego co robi, stale podnosi kwalifikacje, nie krytykuje badań innych lekarzy. Jednym z wyznaczników wartościowego badania USG jest dołączona do niego sugestia, do którego specjalisty – klinicysty, z otrzymanym wynikiem, pacjent powinien się udać. Należy zaznaczyć, że badanie ultrasonograficzne stanowi cegiełkę w diagnostyce, najczęściej nie rozwiązuje problemu, ale może ukierunkować klinicystę na właściwy tor.

Wzorcowe badanie powinno zawierać także pisemne wskazanie jakie badanie zostało wykonane i podsumowanie, omówienie ustaleń dokonanych przez diagnostę, jeśli nawet nie pisemne - to z pewnością ustne.

Wywiad z pacjentem
Nie wolno zapominać o tym, że pierwszym krokiem, jeszcze przed przystąpieniem do badania, powinien być wywiad z pacjentem. Diagnosta musi znaleźć czas na zadanie kilku zasadniczych pytań (w formie wywiadu), a mianowicie: na co choruje pacjent, jakie leki przyjmuje, dlaczego wykonuje badanie, czy jest ono kontrolne, czy ma charakter diagnostyczny, a jeśli tak, to co było przyczyną podjęcia decyzji o badaniu.

Po wywiadzie lekarza diagnosta często bada pacjenta – wykonuje normalne badanie przedmiotowe.

Czas badania
Zwracajmy uwagę na fakt, że prawidłowo wykonane USG musi trwać średnio 15 minut – o ile przeprowadzane jest badanie standardowe na przykład: sutków, jamy brzusznej, tarczycy, węzłów  chłonnych, a nie mniej niż 20 - 30 minut, jeśli na przykład mówimy o analizie dopplerowskiej, wykrywającej zmiany na przykład w żyłach kończyn dolnych.
Rzetelne badanie USG wyznaczone jest przez swoistą check  - listę (protokół badawczy), opisaną punktami, które należy skrupulatnie, krok po kroku,  zrealizować.
Przy każdym z nich diagnosta musi podjąć decyzję czy to co widzi jest artefaktem (iluzją),
czy rzeczywistą zmianą. Nawet nieznaczna zmiana kąta ustawienia głowicy sprzętu diagnostycznego może decydować o należytej lub fałszywej ocenie uzyskanego obrazu.

Badacz nie może działać pod presją czasu, pośpiech jest w tym przypadku groźnym przeciwnikiem rzetelnej analizy USG. Bez dogłębnego przygotowania nie sposób jest jednym rzutem oka rozróżnić 250 obszarów szarości i przypisać je konkretnym zjawiskom zachodzącym w organizmie pacjenta.

Chciałbym jednak zauważyć, że nie istnieje sztywny czas definiujący stopień rzetelności wykonanego badania, a więc czas nie jest wystarczającym wykładnikiem jakości analizy. Na jakość badania wpływa wiele zmiennych jak: wiek badacza, jego doświadczenie,  stopień percepcji diagnostycznej, doświadczenie, a nawet to czy jest wypoczęty.

Wszystkie te zmienne determinują jakość raportu badawczego, dlatego badajmy się u wypoczętych lekarzy, którzy z pasją wykonującymi tę niełatwą sztukę medyczną.

Czytaj także:
Wiarygodne badania USG: elastografia
Wiarygodne badania USG: doświadczenie
Wiarygodne badanie USG: nowe obszary analizy
Wiarygodne badania USG: diagnostyka chorób stawów i układu mięśniowo szkieletowego
Wiarygodne badania USG: od stóp po głowę


* Lek. Marcin Grzebyk od 10 lat wykonuje badania ultrasonograficzne, prowadząc m.in. badania naukowe w dziedzinie elastrografii statycznej, członek Europejskiego Towarzystwa Ultrasonografii (EFSUMB) i Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, ukończył Akademię Ultrasonografii w Dusseldorfie i Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii, posiada dyplom Wojskowej Akademii Medycznej, kursów EFSUMB.

Pozostałe aktualności
Kontakt

Chcemy, aby WMC było miejscem wsparcia dla tych wszystkich, którzy szukają medycznej usługi na najwyższym fachowym poziomie. Obiecujemy, że nikogo nie pozostawimy bez pomocy.

Szczególnie zadbamy o osoby bezradne i zagubione, które wobec problemu natury zdrowotnej (swojego lub swoich najbliższych) nie uzyskały dotychczas skutecznej pomocy medycznej.

We invite you to fanpage

  • facebook
  • twitter
  • google+
  • YouTube

Recepcja umawianie wizyt pon. - piąt. 7.00 - 18.00 tel. 22 69 00 176

,
,
,
Szpital: 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę tel. 608 006 109
Warsaw Medical Center Warszawskie Centrum Medyczne Sp.z o.o.
Puławska 488, 02-677, Warszawa , NIP: 113-27-28-590, REGON: 141454750, account number: 74 1020 1127 0000 1602 0370 2420

Dział kadr i księgowości

Marzena Wikieł

Dział farmacji

Katarzyna Garncarek

Recepcja

Recepcja umawianie wizyt

Lokalizacja

Osoby dojeżdżające samochodami mają do dyspozycji bezpłatny, monitorowany parking z dużą liczbą miejsc postojowych. Warsaw Medical Center nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na terenie parkingu.

Napisz do nas

Napisz do nas
Masz problem zdrowotny? Napisz, pomożemy także Tobie.
Podaj imię i nazwisko
Podaj poprawny e-mail
Podaj treść wiadomości
Newsletter
Bądź na bieżąco, wiedza jest sprawdzonym przyjacielem Twojego zdrowia.
Podaj poprawny e-mail
Proszę wyrazić zgodę
Proszę wyrazić zgodę