Agnieszka Czarzasta

Dyrektor operacyjny Ratalnie S.A.